Volek a oslík
Volek a oslík
  • 790 Kč

Jakkoliv se z betlémského příběhu stala v podání lidových betlémářů pohádka, v níž je možno téměř vše, provotní výjev zůstává neměnný - narozené dítě ležící v jeslích nebo na Mariině klíně a v biblickém rouchu oděný přihlížející Josef. Událost, o jejíž pravdivosti se nepochybuje, základní jistota, která dnes často chybí. Celá scéna je usazena do chléva či betlémské jeskyňky, v které pro podtržení atmosféry na novorozeně dýchá volek a oslík. Tento obraz Kristova narození neodmyslitelně patří ke kouzlu Vánoc, které působilo mocně zejména na dětské duše a pro které v pozdějším, třeba pohnutém životě, zůstávalo symbolem ztraceného ráje. 

Pokud máte zájem o volka a oslíka v patinované verzi, napište nám to do poznámky v objednávce a my Vám je rádi vyrobíme. (Cena bude stejná jako v malované verzi.)

rok vydání: 2011

počet: 2 figurky

velikost:

váha: