Anděl
  • 450 Kč

Lidový anděl se jistě příliš netrápil teologickými úvahami. Jeho úkolem bylo pomáhat v nouzi a mnohdy příliš neuvažovat o tom, jak se do ní prosebník dostal. Na pestrobarevných tiscích zachraňoval děti při přechodu přes chatrný můstek, v betlémské scenérii zpravidla rukama žehnal všem, kdož se uchýlili pod jeho doširoka roztažená křídla, aby tak naplňoval novozákonní pojetí lásky.

Pokud máte zájem o honáka v patinované verzi, napište nám to do poznámky v objednávce a my Vám ho rádi vyrobíme. (Cena bude stejná jako v malované verzi.)

rok vydání: 2012

počet: 1 figurka

váha:

rozměr: